ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಯೂನಿಕೋಡ್‌ ಆಧಾರಿತ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು ಆವೃತ್ತಿ-೧.೨ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.

English Kannada Download
Instructions before Installation ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು .pdf
Download Fonts for linux version ಲೈನಕ್ಸ್‌ ಆಪರೇಟಿಂಗ್‌ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಫಾಂಟ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಗಾಗಿ .zip
Download Fonts for Mac version ಮ್ಯಾಕ್‌ ಆಪರೇಟಿಂಗ್‌ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಫಾಂಟ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಗಾಗಿ .zip
Fonts Installation for Windows Version ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಫಾಂಟ್ಗಳ
ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ
.zip | .exe
Ascii to Unicode Kannada Converter ಆಸ್ಕಿಯಿಂದ ಯುನಿಕೋಡ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪರಿವರ್ತಕದ
ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ
.zip | .exe
Kannada Braille Software for Windows ಕನ್ನಡ ಬ್ರೈಲ್‌ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ .zip | .exe
Download Kannada Fonts ಕನ್ನಡ ಫಾಂಟ್‌ಗಳು .zip
Full Package of Kannada Softwares ೫ ಬಗೆಯ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕಡತ .zip
Kshema Kannada Keyboard ಕ್ಷೇಮ ಕೀಲಿಮಣೆ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ .rar |.exeKshema Help Guide
For Mobile Version (Android) ಮೊಬೈಲ್‌ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕಡತ .rar | KanKey.apk | KanNote.apk | Help Guide
Change Log details of Beta Version ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿ ಇಂದ ಆವೃತ್ತಿ ೧.೨ ಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು .pdf